STRATEJİ

İş Modelimiz

UBM, firmaların yeni bağlantılar kurmalarını, taleplerini sunmalarını ve etkili bir şekilde iş yapmalarını sağlar.

Bir ya da birden fazla pazarda faaliyet gösteren topluluklara hizmet ederken beceri, bilgi ve deneyimi, en başarılı uygulamaları ve yenilikleri bir toplumdan diğerine, bir coğrafyadan diğer coğrafyaya bir üründen bir diğer ürüne aktarıyoruz. Mesajları yönlendirerek ve belirli hedef kitleler üzerindeki etkilerini değerlendirerek bir şirketten diğer pek çok şirkete de bilgi akışı sağlıyoruz.

Topluluklar

Cazip büyüme karakteristiklerine sahip özelleşmiş topluluklarla birlikte çalışıyoruz. Toplulukta kimin kim olduğunu anlamaya çalışırız, önemli katılımcılar ile ilişkiler geliştiririz ve bu profesyonellere konuyla ilgili zengin veri tabanları yaratırız. Topluluklara etki eden önemli konuları, ihtiyaç duydukları bilgiyi anlamaya çalışırz. Sahip olduğumuz bu bilgiler sayesinde kendilerine en etkili hizmeti sunarız.

Ürünler

Sunduğumuz hizmetlerimizin ve ürünlerimizin çeşitliliği sayesinde, hizmet etmeyi planladığımız topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış teklifler sunarız. Pazarlama uzmanlarının entegre, çapraz medya kampanyalarında çok çeşitli medya ürünlerini kullanmaları sebebiyle, artık müşterilere en geniş anlamda ürün ve hizmetler sunabilmek gittikçe daha önemli bir hale gelmektedir. Bizim ana odağımız etkinlikler, özellikle büyük fuarlardır. Hizmet ettiğimiz sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek kaliteli etkinlikler düzenlemeyi hedefleriz.

Coğrafyalar

Gerçekten küresel bir ekonominin gelişmekte oluşu ve dijital medyaya doğru yaşanan hızlı yöneliş farklı coğrafyalara yönelik deneyime ve altyapıya sahip olmanın avantajlı bir durum olduğuna bizi inandırmıştır. Sahip olduğumuz bu özellik gelişmekte olan pazarlardaki yüksek büyüme fırsatlarına erişebilmemizi ve bu pazarlardan kaliteli kazançlar elde etmemizi sağlamaktadır.