ÇEŞİTLİLİK

Amacımız ortak hedeflere ulaşmak için beraber çalışan farklı altyapılara sahip seçkin adayları istihdam etmek, motive etmek ve geliştirmektir.

Çeşitlilik kendisini yaş, cinsiyet, ırk, kültür, cinsel eğilim, din, inanç, eğitim, fiziksel yetenek, kişilik, deneyimler ve yaklaşımlar gibi birçok farklı şekillerde ifade edebilir. Biz bu farklılıklardan yararlanarak, herkesin değerli olduğu, yeteneklerimizin tamamen kullanıldığı ve organizasyonel hedeflerin yakalanabildiği verimli bir çalışma ortamı oluşturup, herkesin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasını amaçlıyoruz.